2,5 miljoen dode Mormonen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2,5 miljoen dode Mormonen

Mosiah
Administrator
This post was updated on .
Op de website van de kerk is een speciale afdeling voor het rechtzetten van “misvattingen” (pdf). Een daarvan betreft het meetellen van dode mensen als leden van de kerk (pdf)

Op haar website geeft de kerk aan waar zij denkt dat dit misverstand vandaan komt: “Deze misvatting is ongetwijfeld voortgekomen uit de praktijk om dopen voor de doden te doen en het feit dat de kerk voortdurend een grote groei doormaakt. Onbegrip van beide leidde tot de conclusie dat de kerk dan wel overledenen mee moest tellen als leden van de kerk”.

Op dezelfde pagina weet de kerk ook nog “een variatie op dit misverstand” te melden: “de bewering dat leden in het ledenregister worden gehouden tot ze 110 jaar oud zouden zijn geweest, terwijl de meesten in werkelijkheid zo'n eerbiedwaardige leeftijd niet halen”. Hierover is de website zeer stellig: “Deze aantijging is echter onjuist”.

Om met deze laatste bewering te beginnen: deze “aantijging” klopt wel degelijk. In een interview met The Salt Lake Tribune uit 2005 werd dit bevestigd door Ouderling Merill Bateman, destijds een van de zeven presidenten van het Eerste Quorum van Zeventig (pdf):
Efforts to find [in-transit members] continue until the church receives a death notice or until the member would have reached the age of 110. That means some of the people included in the worldwide tally of 12 million members are really dead, with life expectancy in the United States at about 78 years old, according to Mormon researcher David Stewart, who is planning a book on missionary efforts and LDS Church demographics. Bateman said the in-transit high age of 110 is just to give membership department employees an upper end to the statistic, though he acknowledged that ‘it might be a little high.’
Inmiddels (begin 2011) staat de teller op ca. 13,8 miljoen leden. Volgens de Encyclopedia of Mormonism gaan 65 tot 70% van deze “leden” echter nooit naar de kerk (pdf). Dat zijn er 9 tot 9,7 miljoen.

Volgens de mormoonse antropoloog Wouter van Beek verliezen 45 tot 70% van deze 9 tot 9,7 miljoen inactieve leden in de loop der tijd ieder contact met de kerk (pdf). Dat zijn tussen de 4 en 6,8 miljoen leden waarvan de kerk niet meer weet waar zij wonen en, belangrijk voor dit artikel, of zij nog wel leven.

Immers, deze mensen blijven op de ledenlijst staan totdat zij 110 jaar zouden zijn. Hun gemiddelde levensverwachting is echter een stuk lager: wereldwijd zo’n 69 jaar (= 63% van 110 jaar), in de Verenigde Staten ongeveer 78 jaar (= 71% van 110 jaar). Het is daarom niet onredelijk om te verwachten dat er tussen de 1,2 en 2,5 miljoen dode leden meegeteld worden.

Dat de Mormoonse kerk een hoop dode leden meetelt om haar lidmaatschapscijfers kunstmatig hoog te houden, is dus geen “onjuiste aantijging” en komt ook niet voort uit de Mormoonse “praktijk om dopen voor de doden te doen”, zoals de kerk op haar Nederlandstalige website schrijft. De misvatting over deze kwestie ligt vooral bij de kerk zelf - of zou het een bewuste poging zijn om groter te lijken dan ze eigenlijk zijn?

Ga maar na: de meeste religies meten hun omvang af aan het aantal mensen dat gemiddeld naar de kerk gaat. Als de Mormonen dat ook zouden doen, zouden zij wereldwijd ongeveer op 4,1 tot 4,8 miljoen leden uitkomen. Maar die zouden dan wel allemaal regelmatig naar de kerk komen, levend en wel. Zo heb ieder nadeel toch ook weer se foordeel…


P.S. Reactie 5 op het artikel van Wouter van Beek is van mij.