Een goed voorbeeld zijn

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Een goed voorbeeld zijn

Mosiah
Administrator
Broeder H., als dienstknecht van de Heer en bekleed met de macht van het heilig Melchizedeks priesterschap en geordend als patriarch in de ring D.- N., leg ik mijn handen op uw hoofd om u een patriarchale zegen te geven.

Een zegen die de Heer u wilt geven omdat hij van u houdt en Hij u op weg wil helpen op de weg naar Hem terug. Het is niet de gemakkelijkste weg, vaak een moeilijke weg, een weg vol valkuilen en valstrikken, maar wanneer u dicht bij uw Hemelse Vader zult leven zult u in staat zijn om al deze moeilijkheden op een goede manier te overwinnen.

Het is zo belangrijk dat u altijd open zult staan voor de Geest, dat uw leven dusdanig op orde is dat de Geest in u werkzaam zal kunnen zijn en u zult de leiding van de Geest in uw leven ervaren.

U zult vele beslissingen  in uw leven moeten nemen en wanneer u de beslissingen die u neemt, zult voorleggen aan de Heer, zal Hij u doen voelen wat goed is en wat niet goed is. Leef samen met uw Hemelse Vader. Bid tot Hem elke dag in een persoonlijk gebed en leg Hem voor de dingnen die u zich hebt voorgenomen die dag te doen en luister naar de stem van de Heer, want in uw gebeden zult u mogen vragen maar ook mogen horen en door de Geest zal u voelen of uw keuzes en beslissingen juist zijn en u zult ontvangen de gave van onderscheid tussen goed en kwaad wanneer u geloof zult hebben en getrouw zult zijn om de geboden na te leven.

Het is belangrijk om deze wetten en geboden te kennen, ze toe te passen in uw leven,want ze zullen u beschermen tegen de macht van de tegenstander - de tegenstander die u op uw weg zult tegenkomen, die u van de rechte weg wil afhouden, die u wil ontmoedigen. Aan u om te volharden, het evangelie te blijven naleven. Wanneer u volhardt zult u verleidingen kunnen weerstaan en problemen kunnen overwinnen. U zult in staat zijn, met het priesterschap dat u bekleedt, vele mensen op een goede manier te beïnvloeden.

Daarom is het belangrijk dat u kennis heeft van het evangelie en met die kennis en met de ervaringen in uw leven zult u anderen kunnen ondersteunen, zult u in staat zijn de levens van anderen dusdanig te beïnvloeden dat zij vreugde en blijdschap in hun leven mogen ervaren en zullen verlangen naar kennis van het evangelie, wat in hun leven een gevoel van vrijheid zal geven alsmede vrede in hun hart. Door te volharden en het evangelie na te leven, zal uw getuigenis steeds sterker worden en u zult zich gelukkig voelen en door uw getuigenis steeds sterker worden en door uw voorbeeld zult u in de kerk op belangrijke plaatsen kunnen meehelpen aan de groei van het koninkrijk van onze Hemelse Vader hier op aarde.

Door uw voorbeeld zult u ook in deze wereld anderen kunnen helpen en dienen. U zult in staat zijn om een goede echtgenoot en een goede vader te zijn, in staat zijn om in uw gezin mensenkinderen van uw Hemelse Vader te laten opgroeien zoals Hij dat wil. Wanneer u nederig zult zijn en altijd dicht bij uw Hemelse Vader zult zijn, zal hij u inspireren om er in te slagen de moeilijkste taak hier op aarde, nl. om kinderen op te voeden, goed te kunnen volbrengen.

In deze wereld zullen deze kinderen vele negatieve dingen ervaren, maar u zult er veel positiefs tegenover kunnen stellen en zo zal er evenwicht zijn in hun leven. Aan u om steeds te werken aan evenwicht in uw leven. Om tijd te geven in de eerste plaats aan uw gezin, door er te zijn wanneer dat nodig is, dat is uw eerste verantwoordelijkheid. Geef de tijd aan uw vrouw, aan uw gezin.

Bereidt u voor om naar de tempel te gaan, om daar veel te zijn. Dat is een plaats waar u kracht en energie op zult doen, om staande te blijven in deze wereld. Het is een belangrijke plaats om de liefde van de Heer te voelen, om antwoorden te krijgen op vragen die u kunnen helpen op deze weg hier op aarde.

U kwam naar deze wereld in het bijzondere geslacht Efraïm, Efraïm de zoon van Jozef, Jozef de zoon van Jacob, ook wel Israël genaamd, en u bent daarmede een kind van het verbondsvolk [noot: mijn vader is Joods]. Dat is een bijzonder voorrecht, maar u heeft daardoor ook een grote verantwoordelijkheid om deze wereld te vertellen over de tweede komst van Jezus Christus, om anderen daarop voor te bereiden.

U zult daartoe in staat zijn, u zult daar de juiste woorden voor weten te vinden, u zult door de Geest geleid worden en u zult in staat zijn een goed zendeling te zijn. Wanneer u de juiste prioriteiten stelt in uw leven en het Koninkrijk Gods steeds zult zoeken, zult u in staat zijn om ook in deze maatschappij succesvol te zijn en zult u door uw voorbeeld in staat zijn om op de plaatsen waar u werkt op een goede manier invloed te hebben op anderen en u zult zich geen zorgen hoeven te maken over financiële zaken of andere aardse zaken. De Heer zal u leiden op uw wegen wanneer u nederig zult zijn en gewillig bent de dingen die Hij van u vraagt na te komen.

Het zal vaak niet een gemakkelijke weg zijn, er zullen vaak moeilijke keuzes gemaakt moeten worden, maar ga op uw knieën en de Heer zal u laten weten wat goed voor u is. Hij zal antwoorden geven op uw vragen, misschien niet altijd op het moment dat u daarnaar verlangt, maar wanneer u blijft geloven en volharden, dan zullen de antwoorden komen op de momenten dat de Heer dat juist voor u acht.

Naar uw geloof en naar uw getrouwheid verzegel ik u tot het voortkomen in de morgen van de eerste opstanding, de opstanding der rechtvaardigen en deze zegen zal u ten deel vallen wanneer u zult vasthouden aan de ijzeren roede.

Deze zegen wordt u gegeven door de macht en de kracht van het heilig Melchizedeks priesterschap en in de naam van Jezus Christus, amen.