Een vraag voor de Mormonen

classic Classic list List threaded Threaded
27 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Een vraag voor de Mormonen

Mosiah
Administrator
This post was updated on .
Volgens kerkpresident Gordon B. Hinckley rust de Mormoonse kerk op vier onveranderlijke pijlers (Hinckley 1998):

1. Het eerste visioen;
2. Het Boek van Mormon;
3. De herstelling van het priesterschap;
4. De tempelverordeningen.

Hoe onveranderlijk zijn deze pijlers eigenlijk?

1. Het eerste visioen heeft waarschijnlijk nooit plaatsgevonden (zeker niet in de huidige, gecanoniseerde vorm) maar is door Joseph Smith achteraf verzonnen om zijn profetische roeping kracht bij te zetten op momenten dat hij onder vuur lag bij zijn volgelingen.

2. Het Boek van Mormon vertoont veel sporen van een 19de-eeuwse productie en bijna geen enkel spoor van een autentiek historisch document. Dat is op zich geen probleem, ware het niet dat de kerk net doet alsof het wel een autentiek historisch document is (pdf). Daarnaast beweren de Mormonen dat het Boek van Mormon “de volheid van het evangelie” bevat maar bijna geen enkele belangrijke, typisch Mormoonse leerstelling staat erin (wel in de Leer & Verbonden en de Parel van Grote Waarde).

3. Voor de herstelling van het priesterschap geldt hetzelfde als voor het eerste visioen: waarschijnlijk niet gebeurd maar achteraf verzonnen (zie de 4de alinea van dit artikel over de ontwikkeling van het eerste visioen; de hyperlinks in deze alinea laten goed zien hoe de bezoekjes van Johannes de Doper en Petrus, Jakobus en Johannes aan latere edities van de Leer & Verbonden zijn toegevoegd – oops, vergeten…).

4. De chronologie van de invoering van de tempelverordeningen is ook enigszins merkwaardig. In 1833 had Joseph Smith bijvoorbeeld al een buitenechtelijke relatie met zijn 16-jarige dienstbode Fanny Alger; deze wordt tegenwoordig als meervoudig huwelijk bestempeld maar de “verzegelende macht” waarmee een dergelijk huwelijk binnen het Mormonisme gesloten zou kunnen worden, werd pas in 1836 geïntroduceerd en de openbaring over polygamie in 1843. Ook opmerkelijk qua chronologie is het feit dat Joseph Smith in maart 1842 toetrad tot de orde der Vrijmetselaars en in mei van dat jaar met “eigen” tempelrituelen op de proppen kwam, die toevallig sprekend leken op de rituelen van de Vrijmetselaars.

Volgens Hinckley hangt er nogal wat af van de waarachtigheid van de door hem genoemde “onveranderlijke pijlers”:

1. Het eerste visioen: “een absoluut fundament voor de kerk, haar geschiedenis en haar welzijn”;
2. Het Boek van Mormon: “het woord van God voor deze tijd”;
3. Het priesterschap: “zonder dat hebben we niks”;
4. De tempelverordeningen: “geen enkele andere kerk heeft ze of maakt er aanspraak op”.

Bovenstaande beschouwingen zijn geen “anti-Mormoonse propaganda” maar kunnen met enig speurwerk gewoon afgeleid worden uit bestaande Mormoonse bronnen. Mijn vraag aan de paar verdwaalde internet-Mormonen die dit lezen, is daarom: hoe beoordeelt u het fundament van uw kerk in het licht van het bovenstaande?

P.S. Niet- en ex-Mormonen mogen natuurlijk ook reageren :-)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

Gerrie
Je maakt het die verdwaalde internet-Mormonen wel erg lastig, Mosiah! Je zou bijna medelijden krijgen. Laat ik eens advocaatje van de duivel spelen:

Visioenen: Ik heb ook wel eens eigenaardige dromen, ik droomde over een moord, in de nacht voordat Theo van Gogh werd vermoord door een religieuze gek. Was dat toeval? Als iemand vaker dat soort dromen heeft, dan kan die van zichzelf gaan denken dat die een profeet is. Zeker als die anderen daarover gaat vertellen. Er zijn ook moderne profeten waar mensen mee weglopen, zoals Derek Ogilvie.

Boek van Mormon: Moet wel iets meer hebben dan de Sprookjes van Grimm, waardoor het nog wordt gelezen. De Bijbel en de Koran zijn ook geen autentiek historisch document, maar hebben toch een boodschap. Het letterlijk nemen daarvan is iets voor mensen aan wie die boodschap niet besteed is, en die gaan dan bijvoorbeeld uitrekenen wanneer de wereld vergaat.

Priesterschap: Is dat niet net zoiets als paranormaal begaafd zijn? Die doen ook rare dingen, zoals mensen genezen en dingen zien die wij niet zien (daar zijn nogal wat TV-programma's over geweest). Maar dat je zoiets op een ander over kunt dragen, dat moet iemand maar eens uitleggen.

Tempelverordeningen volgens de rituelen van de Vrijmetselaars: Van die Vrijmetselaars beweren boze tongen dat het een old boys club is die streeft naar rijkdom en macht. Als je zo het e.e.a. leest op www.mormonisme.nl, dan zou je haast hetzelfde gaan denken van de mormoonse kerk: Gigantisch rijke club, geleid door hoge pieten die het gewone volk in het gareel houden met allerlei regels en geboden.

Ben benieuwd of hier nog verdwaalde internet-Mormonen op reageren, misschien vinden ze dit als je het ook zet op www.mormonisme.nl?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

Mosiah
Administrator
Gerrie wrote
Je maakt het die verdwaalde internet-Mormonen wel erg lastig, Mosiah!
Hoezo? Dit gaat toch over de vier pijlers waar hun kerk op rust? Daar moeten ze toch alles vanaf weten?

Gerrie wrote
Als iemand vaker dat soort dromen heeft, dan kan die van zichzelf gaan denken dat die een profeet is.
Dat zou inderdaad kunnen, maar mijn stelling is dat er helemaal geen "droom" (eerste visioen) geweest is.

Gerrie wrote
Boek van Mormon: Moet wel iets meer hebben dan de Sprookjes van Grimm, waardoor het nog wordt gelezen.
Ik denk dat de sprookjes van Grimm meer gelezen worden dan het BvM.

Gerrie wrote
Ben benieuwd of hier nog verdwaalde internet-Mormonen op reageren, misschien vinden ze dit als je het ook zet op www.mormonisme.nl?
Er loopt een feed op mormonisme.nl waar mensen op kunnen klikken. Maar hierbij een profetie: er zal geen enkele Mormoon inhoudelijk reageren. Mijn website is nu bijna 3 jaar online en in al die tijd heeft er geen enkele Mormoon ooit inhoudelijk gereageerd op welk punt dan ook.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

Michaël
Gigantisch rijke club, geleid door hoge pieten die het gewone volk in het gareel houden met allerlei regels en geboden....volgens mij is dat een mooie omschrijving van de kerk Gerrie.  Ik zou 'in het gareel houden' vervangen door 'misleiden en bedriegen' en we zijn er helemaal.

Het zou me idd verbazen als er een mormoon is die inhoudelijk gaat/durft mee te doen op dit forum. Ongetwijfeld zijn er die het, wellicht stiekem, lezen en hopelijk tot nadenken gestemd worden over hun lidmaatschap aan de kerk.  Waarom zou je als mormoon een poging doen om je religie te verdedigen op een forum vol met afvalligen?  wij komen allen ergens in de buitenste duisternis ofzo terecht, opgeruimd staat netjes.  En mormonen mogen niet zoveel internetten op foute pagina's he, ik heb zo'n flauw vermoeden dat ook deze pagina door ze 'verbannen' is.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

Gerrie
"... mormonen mogen niet zoveel internetten op foute pagina's he, ik heb zo'n flauw vermoeden dat ook deze pagina door ze 'verbannen' is." Dus de mormoonse kerk schrijft ook voor welke websites hun leden mogen bezoeken?! Gaat dat niet een beetje ver? En hoe willen ze dat controleren, met mormoonse spyware op de pc's van de mormonen?

Ik lees wat ik wil, en ik werd toch eens nieuwsgierig naar wat er in dat Boek van Mormon staat. Ik vond het op het web, ja ja, en ik heb het flink doorgebladerd, en er zelfs in zitten lezen, mag ik dat wel? Even in het kort wat ik las: Een paranoïde pa van een gezin die er in zijn samenleving helemaal uit ligt (of die dat denkt), die krijgt een enge droom en die besluit dan om zijn boeltje in te pakken en er met zijn gezin vandoor te gaan, weg uit de grote boze wereld. (Net zoiets als je baan opgeven omdat de wereld vergaat, denk ik dan). Hij heeft grote plannen, want hij denkt ook aan de nieuwe kindjes die ze nodig zullen hebben, dus moet er ook een stel jonge meiden mee. (Of zijn er nog meer bedoelingen? Jammer dat er geen foto's bij staan). Die maken dan samen een soort cruise en beginnen ver weg een commune, net zoiets als Jonestown. Dan krijgen ze weer bonje met elkaar. Het lijkt wel op een handboek over hoe je een cult begint!

Maar ik las ook wel mooie dingen: Op http://scriptures.lds.org/nl/2_ne/4 las ik een stukje 19e eeuwse, zwaarmoedige zwartekousen poëzie in de verzen 16 t/m 35. Geen idee waar ze dat vandaan halen, het is nogal depri, maar ook wel poëtisch, vond ik. Misschien wordt het daarom toch nog gelezen?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

Mosiah
Administrator
Gerrie wrote
Dus de mormoonse kerk schrijft ook voor welke websites hun leden mogen bezoeken?! Gaat dat niet een beetje ver? En hoe willen ze dat controleren, met mormoonse spyware op de pc's van de mormonen?
Ja, dat doet de kerk. De lesboeken en Liahona's staan vol met waarschuwingen tegen dat gevaarlijke internet en tijdens de algemene conferenties wordt er 2x per jaar door meerdere sprekers over gesproken. De grootste gevaren waarvoor gewaarschuwd wordt, zijn porno, datingsites, chatrooms en websites die kritisch zijn over de kerk.

En ja, dat wordt ook gecontroleerd; misschien niet via spyware (hoewel, een flash cookie is gauw gemaakt) maar via regelmatige priesterschapsinterviews, huisonderwijs en huisbezoek en andere vormen van sociale controle.

Eigenlijk vindt de kerk dat je alleen door de kerk goedgekeurde materialen zou mogen lezen, en dat wordt ook luid, duidelijk en herhaaldelijk over de kansel uitgesproken.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

Gerrie
Toch raar dat zo'n club anno nu nog steeds kan bestaan in een kritisch land als Nederland. Van alles wordt hier op de korrel genomen, b.v. in kritische consumentenprogramma's zoals Radar. Ook banken zoals de DSB worden niet ontzien, evenmin hypotheekverstrekkers met hun woekerpolissen, enz. Kerken worden ook niet altijd gespaard, want in de Nederlandse media hebben ze het de laatste jaren ook nogal eens over wat er zich afspeelt in de moskeeën hier, en of moslims daar niet opgejut worden tegen onze verwerpelijke maatschappij. Ook kan de Belastingdienst je met de billen bloot laten gaan over je financiële handel en wandel; Big Brother is hier overal om je heen.

Waarom wordt datzelfde dan niet gedaan met steenrijke kerken waarin pedo's aan het roer staan, of met sektes die hun leden strak aan de touwtjes hebben, in alles wat ze doen en laten, ook met hun geld? Dat zulke clubs ook nog eens geen belasting hoeven te betalen, dat vind ik wel helemaal het toppunt!, hebben ze soms vriendjes in Den Haag?

Wat zou een goed TV-programma zijn om het eens te gaan hebben over sektes in Nederland, zoals de mormonen? Wat dacht je van Uitgesproken, Zembla of misschien Tegenlicht (VPRO)? Als je daar met een goed verhaal komt, dan maak je best een kans, denk je niet?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

albarianotlink
In reply to this post by Mosiah
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Een vraag voor de Mormonen

albarianotlink
In reply to this post by Mosiah
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
123