Forumhandleiding

classic Classic list List threaded Threaded
Locked 1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Forumhandleiding

Mosiah
Administrator
This post was updated on .
Welkom op het forum van mormonisme.nl!

Meedoen

Iedereen kan de berichten op dit forum lezen. Om te reageren of eigen onderwerpen te starten, moet je je als gebruiker registreren. Registratie is een geautomatiseerd proces dat volledig door de forumsoftware wordt afgehandeld.

Anonimiteit

Sommige gebruikers willen op internet graag anoniem blijven. Berichten waarin gezinspeeld wordt op de persoonlijke gegevens en/of identiteit van een deelnemer door iemand anders dan de betreffende deelnemer, of waarin deze gegevens door derden direct of indirect bekend gemaakt worden, worden onmiddellijk verwijderd. Gebruikers die zich hieraan herhaaldelijk schuldig maken, wordt de toegang tot het forum ontzegd.

Omgangsvormen

Probeer beleefd te blijven en de discussies inhoudelijk te voeren. Als je iets niet in het openbaar zou zeggen, schrijf het hier dan ook niet op.

Bij de les blijven

Reacties moeten betrekking hebben op het onderwerp waarop gereageerd wordt, anders worden zij verwijderd. Als je iets kwijt wilt dat niet bij een bestaand onderwerp past, kan je een eigen onderwerp ("new topic") aanmaken.

Kritiek op het mormonisme

Op dit forum is kritiek op het mormonisme en haar leiders toegestaan. Als je kritiek uit, zorg er dan voor dat je deze desgevraagd kunt onderbouwen. Vermijd heftige en/of emotionele reacties als je vindt dat deze kritiek onterecht is, maar probeer de kritiek op inhoudelijke wijze te weerleggen.

Links plaatsen en teksten kopiëren

Je mag op dit forum links en stukjes tekst over relevante onderwerpen plaatsen maar je mag daarbij geen auteursrechten schenden. Probeer je te beperken tot een of twee links en/of een of twee alinea’s per bericht.

Zakelijk

Het is niet toegestaan om dit forum te gebruiken om aan te zetten tot haat of discriminatie, of enige andere illegale activiteit. Het is ook niet toegestaan om dit forum te gebruiken voor wervingsactiviteiten, commercieel, religieus of anderszins. De door deelnemers ingevoerde gebruikersnamen en e-mailadressen worden niet doorgegeven, verkocht of op enige andere wijze gebruikt, behalve om technische mededelingen te doen omtrent de werking van het forum.