Het Mormonisme en de wichelroede

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Het Mormonisme en de wichelroede

Mosiah
Administrator
Wat is "de gave van Aäron"?

“Tijdens het vertalen van het Boek van Mormon verlangde Oliver [Cowdery, de assistent van Joseph Smith] met de gave van vertaling te worden begiftigd. De Heer gaf gehoor aan zijn smeekbede met deze openbaring” (inleiding op Leer en Verbonden 8).

In Leer en Verbonden 8 wordt gesteld dat Oliver Cowdery “de gave van Aäron” had en dat deze gave door “geen andere macht dan de macht Gods” aan Cowdery gegeven was.

Wat hield deze gave precies in? De Gids bij de Schriften zegt er niets over, er staat zelfs geen verwijzing naar de betreffende verzen in. De semi-officiële Encyclopedia of Mormonism biedt geen uitkomst en Bruce R. McConkie’s Mormon Doctrine al evenmin. Alleen in sommige Mormoonse lesboeken wordt gesteld dat Aaron de boodschapper van Mozes was en dat deze openbaring impliceert dat Oliver Cowdery de boodschapper van Joseph Smith zou zijn. Erg duidelijk is het allemaal niet.

Totdat je er een paar eerdere uitgaves van de Leer en Verbonden op naslaat. Toen de openbaring in 1829 voor het eerst werd opgetekend door John Whitmer (zie foto) stond er dat Cowdery de “gift of working with the sprout” had. Ten behoeve van de eerste uitgave van het Boek der Geboden in 1833 werd deze tekst veranderd in de “gift of working with the rod”. In de uitgave van de Leer en Verbonden van 1835 werd dit nogmaals veranderd, deze keer in de “gave van Aaron”.“Working with the rod” betekent “wichelroede lopen”. Er bestaan diverse betrouwbare en onafhankelijke bronnen die bevestigen dat zowel Joseph Smith als zijn vader in de jaren 1820 met een wichelroede naar water en verborgen schatten zochten (Quinn 1998, pp. 30-65).

De “gave van Aäron” is dus eigenlijk niks - een verzinsel om het occulte karakter van de oorspronkelijke openbaring te verdoezelen (hoewel de Mormoonse historicus Richard L. Anderson deze wijzigingen juist als “verduidelijking” beschouwt, zie Anderson 1984).
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Het Mormonisme en de wichelroede

Gerrie
Voor het verkrijgen van "schatten" hebben de mormonen inmiddels een veel efficiëntere manier bedacht, zo heb ik begrepen uit wat ik inmiddels allemaal gelezen heb over deze sekte.

Als 'kerkorganisatie' benoem je bij voorkeur mensen die het gemaakt hebben in de maatschappij tot religieuze leiders, waardoor je als 'kerk' een beeld krijgt van hun managerial skills. Degenen die zich het meest toegewijd betonen, die laat je carrière maken in de organisatie, en uit de rat race die daaruit ontstaat komen vanzelf die CEO's naar voren die je in kunt zetten in het bedrijvenimperium dat je als 'religieuze organisatie' runt.

Neem daarbij de fiscale vrijstelling die je wereldwijd geniet, het gratis personeel dat zich toewijdt aan de organisatie (niet alleen hoef je hen geen salaris te betalen, beter nog, zij betalen jóu!), en de nodige bangmakerij over straffen van god en de duivel aan het adres van degenen die durven nadenken en kritische vragen stellen (en ook aan hen die daarnaar luisteren), en het geld stroomt binnen, terwijl de uitgaven tot een minimum beperkt zijn (je geeft immers nauwelijks iets aan de minder bedeelden, want als zij maar geven aan de 'kerk', dan helpt hun god hen wel).

Alleen wel een beetje jammer dat die dollar steeds minder waard wordt, en dat hun land op de rand van het bankroet staat. Hadden ze dat ook "geprofeteerd"?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Het Mormonisme en de wichelroede

Mosiah
Administrator
In reply to this post by Mosiah
Bump. Ik wil even testen wat er met plaatjes gebeurt als een forumbericht doorgesluisd wordt naar de homepage van mormonisme.nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Het Mormonisme en de wichelroede

Mosiah
Administrator
Mosiah wrote
Ik wil even testen wat er met plaatjes gebeurt als een forumbericht doorgesluisd wordt naar de homepage van mormonisme.nl
Mmmm, dat ziet er dus niet uit...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Het Mormonisme en de wichelroede

albarianotlink
In reply to this post by Mosiah
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Het Mormonisme en de wichelroede

Mosiah
Administrator
Nee, niet als fout. Alleen als gebrek aan geloof (anders zou je wel een magische tak of steen nemen).

Coole avatar trouwens!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Het Mormonisme en de wichelroede

albarianotlink
CONTENTS DELETED
The author has deleted this message.