Mormonen en vrijwilligerswerk

classic Classic list List threaded Threaded
22 messages Options
123
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mormonen en vrijwilligerswerk

Mosiah
Administrator
Een tijdje geleden deed het Pew Forum on Religion & Public Life een studie naar vrijwilligerswerk onder mormonen. De mormoonse kerk heeft hier meerdere persberichten en zelfs een “infographic” aan gewijd omdat zij denkt hier goed weg te komen. Immers, uit de studie blijkt dat de mormonen jaarlijks 428 uur aan vrijwilligerswerk besteden, terwijl de gemiddelde Amerikaan slechts 48 uur per jaar vrijwilligerswerk doet.

Hier worden echter appels met peren vergeleken. Uit onderstaande grafiek blijkt namelijk dat 92% van het mormoonse “vrijwilligerswerk” uit werkzaamheden voor de mormoonse kerk bestaat.

Uren vrijwilligerswerk door mormonen per jaar

Is dat dan geen vrijwilligerswerk? Nee, want de mormonen doen dat niet vrijwillig maar omdat het hun wordt opgedragen door hun kerkleiders. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan 1% van de mormonen dergelijk opgelegd “vrijwilligerswerk” weigert. Daarom hebben de onderzoekers het mormoonse “vrijwilligerswerk” in bovenstaande categorieën verdeeld.

Hierdoor wordt een eerlijker vergelijking mogelijk, namelijk de jaarlijkse 34 uur niet-religieus vrijwilligerswerk van de mormonen met de 48 uur van de gemiddelde Amerikaan. Volgens het Bureau of Labor Statistics van het Amerikaanse Ministerie van Werkgelegenheid is hiervan ongeveer 1/3de religieus van aard, waarmee het aantal uren niet-religieus vrijwilligerswerk van de gemiddelde Amerikaan op ca. 32 uur per jaar komt, slechts twee uur minder dan de 34 uur van de mormonen.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Betty
Allemaal leuk en aardig, maar waar het in essentie om gaat bij vrijwilligers werk is dat je onbetaald iets voor een ander over hebt. Motivatie staat daar los van in feite. Ook maakt het niet uit voor wie men werkt. Zie daarvoor de definitie van vrijwilligers werk!
Het is dus heel simpel om de goede intenties van Heiligen der Laatste Dagen van de Kerk van Jezus Christus (wat de enige echte juiste benaming is en dus niet de hartnekkige misvattende term Mormonen) de grond in te boren in een goedkope poging de Kerk onderuit te halen (wij zijn overigens ook geen sekte en algemeen erkend door overheden als Kerk!!!).
Heiligen der Laatste Dagen zetten zich wel degelijk veel meer in dan gemiddeld als het gaat om vrijwilligers werk. Het feit dat dat ook regelmatig is voor mede kerkleden maakt niet uit en doet daar niets aan af. Het slaat ook nergens op dat dit verplicht zou zijn door de autoriteiten van de kerk. Niemand binnen de kerk verplicht een ander iets en dus ook niet wat dit betreft. Zaken worden geadviseerd, maar het laatste woord heeft de persoon ALTIJD zelf.
Toen ik heel plotseling weduwe werd terwijl ik zevenmaanden zwanger was van ons derde kindje en erg last had van bekkeninstabiliteit en ook nog een dubbele oorontsteking aan beide oren, twijfelden de leden van mijn kerk geen seconde om me bij te staan. Het huishouden werd gedaan de kinderen werden opgevangen zodat ik kon herstellen van de oorontsteking en er werd dagelijks voor me gekookt zodat ik niet hoefde te staan wat lastig ging. Niemand verplichte mijn mede zusters daartoe. Er werd alleen een mededeling gedaan dat ik hulp nodig had en men melde zich vrijwillig aan. Ze woonden allemaal buiten mijn woonplaaats en moesten er minimaal 10 tot 15 km voor rijden. Zonder onkosten vergoeding wel te verstaan. Dat terwijl mijn eigen buren die ook goed bevriend waren en precies op de hoogte niet zo ver gingen.......
Uit de diverse artikelen op uw site krijg ik een heel negatief beeld over onze kerk terwijl de praktijk helemaal niet zo is.
Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het betalen van grote donaties en de druk vanuit de kerk dit te doen. Dit is heel normaal binnen het Christendom en stamt uit de Bijbel. Dat wij dit ook daadwerkelijk naleven en vervolgens de zegeningen ontvangen die het meebrengt is geheel vrijwillig. Als je tienden betaald zit je nooit financieel in de problemen, mocht dit onverhoopt toch zo zijn en kom je er niet uit met bijvoorbeeld hulp van overheid of familie dan zal de kerk er altijd voor je zijn om je te ondersteunen en zonodig bijvoorbeeld de huur betalen. Het is dus een wisselwerking en zeker niet zo dat de kerk er beter van wordt.
De leden binnen de kerk inclusief de bisschop (plaatselijk leider binnen 1 kerk) en de ringleiders enz. zetten zich ook geheel kosteloos in voor de kerk en de leden. Wij hebben geen betaalde dominee of zo. Dat zegt ook genoeg over het onbaadzuchtige karakter van onze leden!
Uw zogenaamde argumenten zijn dus eenzijdig en gekleurd en u bent verre van objectief!!!!!!!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Mosiah
Administrator
Betty wrote
Allemaal leuk en aardig, maar waar het in essentie om gaat bij vrijwilligers werk is dat je onbetaald iets voor een ander over hebt. Motivatie staat daar los van in feite. Ook maakt het niet uit voor wie men werkt. Zie daarvoor de definitie van vrijwilligers werk!
Hallo Betty, welkom op het forum!

Het onderscheid tussen vrijwilligerswerk binnen en buiten de kerk wordt niet door mij gemaakt, maar door de onderzoekers die dit rapport gepubliceerd hebben (zie het linkje in de eerste post). Dat onderscheid is belangrijk omdat de kerk roept dat de mormonen veel meer vrijwilligerswerk doen dan anderen, maar daarbij dus appels met peren vergelijken.

Betty wrote
Heiligen der Laatste Dagen zetten zich wel degelijk veel meer in dan gemiddeld als het gaat om vrijwilligers werk. Het feit dat dat ook regelmatig is voor mede kerkleden maakt niet uit en doet daar niets aan af. Het slaat ook nergens op dat dit verplicht zou zijn door de autoriteiten van de kerk. Niemand binnen de kerk verplicht een ander iets en dus ook niet wat dit betreft. Zaken worden geadviseerd, maar het laatste woord heeft de persoon ALTIJD zelf.
Het onderzoek geeft aan dat meer dan 99% van de leden deze "adviezen" opvolgt. Dergelijke cijfers zijn doorgaans geen teken van vrijwilligheid maar van dwangmatigheid en groepsdruk.

Betty wrote
Toen ik heel plotseling weduwe werd terwijl ik zevenmaanden zwanger was van ons derde kindje en erg last had van bekkeninstabiliteit en ook nog een dubbele oorontsteking aan beide oren, twijfelden de leden van mijn kerk geen seconde om me bij te staan. Het huishouden werd gedaan de kinderen werden opgevangen zodat ik kon herstellen van de oorontsteking en er werd dagelijks voor me gekookt zodat ik niet hoefde te staan wat lastig ging. Niemand verplichte mijn mede zusters daartoe. Er werd alleen een mededeling gedaan dat ik hulp nodig had en men melde zich vrijwillig aan. Ze woonden allemaal buiten mijn woonplaaats en moesten er minimaal 10 tot 15 km voor rijden. Zonder onkosten vergoeding wel te verstaan. Dat terwijl mijn eigen buren die ook goed bevriend waren en precies op de hoogte niet zo ver gingen.......
Dat bevestigt dus hetgeen in het artikel gesteld wordt, namelijk dat mormonen veel vrijwilligerswerk binnen de eigen groep doen.

Betty wrote
Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het betalen van grote donaties en de druk vanuit de kerk dit te doen. Dit is heel normaal binnen het Christendom en stamt uit de Bijbel. Dat wij dit ook daadwerkelijk naleven en vervolgens de zegeningen ontvangen die het meebrengt is geheel vrijwillig. Als je tienden betaald zit je nooit financieel in de problemen, mocht dit onverhoopt toch zo zijn en kom je er niet uit met bijvoorbeeld hulp van overheid of familie dan zal de kerk er altijd voor je zijn om je te ondersteunen en zonodig bijvoorbeeld de huur betalen. Het is dus een wisselwerking en zeker niet zo dat de kerk er beter van wordt.
De bezittingen van de kerk worden inmiddels geschat op 40 miljard dollar. Slechter wordt ze er dus ook niet van. Er zijn dagen dat ik het niet in mijn portemonnee heb...

Betty wrote
De leden binnen de kerk inclusief de bisschop (plaatselijk leider binnen 1 kerk) en de ringleiders enz. zetten zich ook geheel kosteloos in voor de kerk en de leden. Wij hebben geen betaalde dominee of zo. Dat zegt ook genoeg over het onbaadzuchtige karakter van onze leden!
Nogmaals, dat is precies wat in het onderzoek gesteld wordt.

Betty wrote
Uw zogenaamde argumenten zijn dus eenzijdig en gekleurd en u bent verre van objectief!!!!!!
Nogmaals, het zijn niet mijn argumenten maar onderzoeksresultaten die ik citeer. Je kan het onderzoek er zelf op naslaan. Misschien kan je aangeven wat er niet klopt en dit ook onderbouwen, zoals de onderzoekers gedaan hebben?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Betty
Ik heb inderdaad het onderzoek na gelezen en u heeft het wel degelijk uitgelegd zoals het u goed uit komt.

Dat 1% van de leden slechts een roeping weigert heeft niets met het opleggen door de leiding te maken. Men KIEST ervoor om de leiders te volgen en draagt graag zijn of haar steentje hieraan bij. Als je  het hele onderzoek goed doorleest zul je ook kunnen lezen dat de onderzoekers ook verbaast staan dat de leden zo hecht zijn en zo sociaal naar elkaar en anderen.

To conclude, we found a group of people that are most generous in our society. Through their theology of obedience and sacrifice and strong commitment to tithing and service, members of The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints are the most pro-social members in American society. We couldn’t believe the findings. But that’s what we have.

Verder concludeert men dat er geen twijfel over mogelijk is dat het vrijwilligers werk onder Mormonen zowel op religieus gebied als in andere vormen van vrijwilligerswerk het hoogst scoort. Dit wordt geconcludeert uit verschillende bronnen, zoals uit onderstaande stukje uit het onderzoek blijkt.

Now when you compare these churchgoing Mormons, the very devout wing of Mormonism, to those of other faiths — even those who are on the high end of devotion within other traditions — there is no doubt that Mormons are the highest when it comes to religious volunteering and other types of volunteering, as was noted in Ram’s presentation. And that comes from multiple data sources.

Verder wijst men er op dat het zeer belangrijk is om te vermelden dat hoewel een groot deel van het werk religieus gerelateerd is het toch belangrijk is voor de omgeving, zelfs indirect en dat het er voor zorgt dat een democratische samenleving goed functioneerd.

It’s important also to note that that volunteering and service done within the church can benefit the wider community, even if that connection and that benefit is done indirectly. What I mean by that is, as Mormons are volunteering within their own congregations, they are fostering what is often referred to as social capital — social networks within their congregations that foster a sense of trust and norms of reciprocity and such that, others have argued, really enable a democratic society to function.

Men is het er over eens dat de Mormonen bovenaan staat als het gaat om vrijwilligerswerk binnen de Kerk en daarbuiten.

We concur with the results that have been reported here, that Mormons rank at the top when it comes to volunteering both within their church and beyond the church.

Het gaat ook niet zo zeer om de religieuse achtergrond waardoor wij gemotiveerd worden aldus de onderzoekers, maar vooral door de sociale netwerken die gevormd worden.

But it’s the mechanism that we identify that drives that volunteering which is important to note. The mechanism, our data suggests, is not actually the religious beliefs that people hold. It’s not the specific things they’re taught over the pulpit or in Sunday school lessons or through church literature. Rather, it’s the very fact that social networks are formed within the congregation.

Wij zijn zelfs wellicht uniek in ons vrijwilligerswerk!

So my bottom line is that Mormons definitely represent a distinctive group in American society. And they’re perhaps unique in their levels of volunteerism.

Nogmaals wordt benadrukt dat hoewel veel vrijwilligers werk binnen de kerk gebeurd, het werk daarbuiten ruim dat van anderen overstijgt. Sterker nog, wij zijn van mening dat liever zelfredzaam zijn dan leunen op de regering! Dat maakt ons uniek.

Most of the volunteering is within the church. But what they do for others surpasses the average American by far.

So I want to take into account, yes, they do more for religion, but what they do for others is way above what other groups are doing. So you have a group that says, yes, we don’t want the government to provide services — we will do it; we are doing it — where other people just sit idle. And this is what’s very unique about this group.


Zoals u ziet staat er veel meer in het onderzoek waar u naar verwijst. De resultaten worden heel anders uitgelegd dan wat u suggereerd. Is dit voldoende onderbouwing voor u????
U legt de nadruk op onderdrukking van de leden door de leiders en u suggereerd dat de leden gedwongen worden om 'vrijwilligerswerk' te doen. Maar dat is verre van de waarheid. Onze leden zijn zeer toegewijd en behulpzaam en niet alleen naar elkaar en zeker niet omdat dat zou moeten. Ik ben trots om daar deel van uit te maken. Jammer dat u met uw site onze Kerk meent onderuit te moeten halen,  dat hebben er meer geprobeerd in de afgelopen bijna 200 jaar, maar toch blijven we groeien.......
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Laman
This post was updated on .
Wauw, ze heeft het echt gelezen. Maar kennelijk niet helemaal goed begrepen. Ook Betty haalt er uit wat voor haar het beste is. Objectief?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Sarah
Enorm veel van deze vrijwilligers doen het puur uit eigen belang. Zogenaamde 'zegeningen' opstrijken, bang voor de sociale controle en het roddelcircuit. Voordat je het weet ben je middelpunt van gesprek! Of word je gemeld dat je inzet'gemist' werd. Leden leven in de waan dat het vrijwillig is, pas als je er van een afstand naar kijkt kun je zien van hoeveel kanten de druk wordt opgevoerd. Er wordt binnen de kerk zo veel gekeken naar wie wat doet en wie waar geholpen heeft dat het niet meer om dienstbaarheid gaat, maar om de prestatie. 'Kijk eens hoe goed ik ben'. En dan tijdens de getuigenisvergadering opscheppen over al die zegeningen. En ook daarbij geldt dat als je je getuigenis niet geeft er vast iets mis is. Te weinig dienstbaar geweest misschien?!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Mosiah
Administrator
Hallo Sarah, welkom op het forum!

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Sarah
Dank je :)

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Mormonen en vrijwilligerswerk

Betty
In reply to this post by Mosiah
Wat zijn jullie ontzettend verbitterd zeg, zelden zo'n stel bijelkaar gezien die zich zo met anderen bezighouden en vervolgens ons daarvan beschuldigen. Leef gewoon lekker je eigen leven met je eigen waarheid en laat ons lekker in onze eigen waarden. Niets van wat jullie zeggen of vinden zal ons ervan weerhouden het goede te doen, ook voor anderen en ja ook voor mensen zoals jullie. Want wij maken geen onderscheid hoor ook al denken jullie van wel.
Veel geluk en een fijn leven gewenst! God zij met jullie (ook al denken jullie dat hij er niet is.....)
123