Pasen niet belangrijk voor mormonen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pasen niet belangrijk voor mormonen

Mosiah
Administrator
Volgens een studie van Keith Wilson, docent aan de Mormoonse Brigham Young Universiteit, is Pasen voor de Heiligen der Laatste Dagen nauwelijks belangrijker dan een reguliere zondagsdienst. Het herdenken van de kruisiging en de opstanding van Christus wordt bijna volledig overschaduwd door de Algemene Conferentie die ieder jaar in het eerste weekend van april gehouden wordt, en daarmee vaak samenvalt met de paastijd.

Als Pasen niet in het eerste weekend van april valt, wil het volgens Wilson nog weleens gebeuren dat het onderwerp tijdens de avondmaalsvergadering ter sprake komt in een toespraak of een paaslied, maar de lessen waaruit tweederde van de Mormoonse zondagsdiensten bestaan, houden geen enkele rekening met Pasen. Ook bij de Heiligen der Laatste Dagen thuis wordt bijna niks aan Pasen gedaan - als ze al weten op welke datum het in een gegeven jaar valt.

Wie bedenkt hoe uitbundig Pasen in sommige delen van de wereld gevierd wordt, bijvoorbeeld door de Katholieken (die al op 11 november beginnen met de voorpret), of in de oosters-orthodoxe kerken (compleet met nachtelijke processies en feestmaaltijden) kan alleen maar medelijden hebben met die arme Heiligen der Laatste Dagen, die in het paasweekend, als ze pech hebben, acht uur lang moeten luisteren naar monotoon voorgelezen toespraken van hun hoogbejaarde leiders - die niet over Pasen praten maar over het belang van witte overhemden in plaats van gekleurde, het maximaal toelaatbare aantal oorbellen per oor of, zoals afgelopen weekend, over het slechte voorbeeld dat moeders voor hun dochters zijn als zij slippers dragen in de kerk (sandalen of schoenen met opengewerkte tenen mogen wel).