Pew-onderzoek naar mormonen rammelt

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pew-onderzoek naar mormonen rammelt

Mosiah
Administrator
Enige tijd geleden verspreidden diverse media een artikel over de Mormonen die zich onbegrepen en onheus bejegend zouden voelen. Het stuk, dat onder andere op de websites van de Telegraaf en het Reformatorisch Dagblad verscheen, is gebaseerd op een onderzoek van het Amerikaanse Pew Forum on Religion & Public Life.

Volgens antropoloog Daymon M. Smith, die een tijdje undercover op het hoofdkantoor van de Mormoonse kerk heeft gewerkt, is er op dit onderzoek het een en ander aan te merken. Zo is de steekproef klein, niet willekeurig en niet representatief; ook vindt hij de foutmarge erg groot, al is dat niet goed te controleren door de afwezigheid van een controlegroep.

Er zitten inderdaad een paar uitkomsten tussen, die in het geheel niet stroken met wat ik uit ervaring en op grond van andere onderzoeken over de Mormoonse kerk weet, bijvoorbeeld:

• 77% van de ondervraagde Mormonen gaat minstens 1x per week naar de kerk. De Encyclopedia of Mormonism geeft aan dat het activiteitspercentage in Noord-Amerika op 40% ligt. De database van de website cumorah.com geeft hetzelfde percentage.
 
• 86% van de ondervraagde Mormonen vindt polygamie “moreel verkeerd”. Dat is vreemd als je bedenkt dat polygamie nog steeds deel uitmaakt van de mormoonse theologie en het kerkelijk recht, en dat veel Mormonen geloven dat polygamie in het hiernamaals weer bedreven zal worden.
 
• 79% van de ondervraagde Mormonen geeft aan tiende te betalen. Dit klinkt absurd hoog. Ik geloof best dat het in Utah wat hoger ligt, maar in de rest van de wereld mag de kerk van geluk spreken als het percentage boven de 10% uitkomt – hoewel dit moeilijk in te schatten is omdat de financien van de Mormoonse kerk niet transparant zijn.
De resultaten en de timing van dit “onderzoek” zullen Mitt Romney goed uitkomen. Het beeld dat opgeroepen wordt, is dat de Mormonen allemaal hele gelovige Christenen zijn die elke week naar de kerk gaan en polygamie verafschuwen.

De realiteit is anders. Een wijk (zo noemen de Mormonen een plaatselijke kerkgemeente) waarin 77% van de ingeschreven leden iedere week naar de kerk komt en waarvan 79% tiende betaalt bestaat gewoon niet.

Dit onderzoek gaat dus, in de woorden van Smith, vooral over hoe de Mormonen zich voordoen en wat goed overkomt in de Amerikaanse cultuur, en minder over wie de Mormonen werkelijk zijn, wat zij doen en wat zij geloven.