Strafrede tegen het mormonisme

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Strafrede tegen het mormonisme

Mosiah
Administrator
Het onderstaande is een werkstuk van Tim van Tuijn, vierdejaars gymnasiast uit Gelderland. Het is een oefening om een klassieke stijlvorm uit te beelden, een zogenaamde fillipica (politieke strafrede). Wat mij betreft krijgt Tim een heel hoog cijfer voor zijn scherpe analyse van het Mormonisme.

Waarschuwing voor Mormonen: Relax, dit is niet echt. Overdrijving en polarisatie zijn belangrijke elementen in een klassieke strafrede. Tim wil het Mormonisme niet echt verbieden. Is Amerika binnenkort een staat waar polygamie en kinderarbeid toegestaan zijn? Een staat die iedereen, inclusief overledenen, lid maakt van de mormoonse kerk of dat tenminste promoot? Het ziet het er nu wel naar uit, helaas. Want Mitt Romney, de favoriete Republikeinse presidentskandidaat, is een mormoon. Mocht hij winnen, dan zou het antwoord op de bovenstaande vragen inderdaad “ja” kunnen zijn.

In het voorjaar van 1820 kreeg de jonge Joseph Smith een visioen van God en Jezus, die vertelden dat hij zich niet bij een van de bestaande, christelijke geloofsovertuigingen aan moest sluiten. In latere visioenen werd hem verteld dat hij zelf een kerk moest oprichten.  Zo gezegd, zo gedaan. In 1830 was zijn kerk officieel opgericht en aan het eind van datzelfde jaar heeft hij al 280 aanhangers.

In 1846 trokken ze naar Utah omdat ze vervolgd en vermoord werden en stichtten de stad Salt Lake City. Het was een tocht van ruim 1.500 kilometer die werd afgelegd in huifkarren, te paard of te voet.

Zielig? Nee, want het gaat om het mormonisme, een van de meest verwerpelijke, zoniet dé meest verwerpelijke godsdienst op aarde. Mijn stelling is daarom ook: “Het mormonisme is een verwerpelijke godsdienst en dient niet meer te worden beleden”.

Een van de redenen waarom het verboden zou moeten worden, is dat het zeer vrouwonvriendelijk is. Want alhoewel de kerk sinds eind jaren ’90 polygamie verboden heeft, zijn er nog steeds veel leden en splintergroeperingen die toch aan polygamie doen. Dit is zeer vrouwonvriendelijk omdat bij polygamie de vrouw wordt weggezet als lustobject en minderwaardig ten opzichte van de man. Hier komt nog bij dat polygamie illegaal is in verreweg de meeste landen.

Verder gebeurt het ook nog bij sommige groepen (onder andere bij de Fundamentalistische Kerk van Jezus Christus en de Heiligen der Laatste Dagen) dat meisjes al op zeer jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt, vrouwen lichamelijk en geestelijk onderdrukt worden en dat er incest wordt gepleegd.

Ook de zeer conservatieve opvoeding van de kinderen is een van de vele redenen. Ze worden van jongs af aan gehersenspoeld met de mormoonse ideeën en weggehouden van contact met de buitenwereld. De kinderen in sommige mormoonse groepen moeten werken en hebben geen vrije tijd. Kinderarbeid dus.

Ook mogen ze niet spelen, muziek luisteren, naar de film gaan of met meisjes praten. Doen ze dat toch, of worden ze ervan verdacht, dan worden ze zonder pardon of enig medelijden in een andere stad, ergens ver weg, op straat gezet. Dit overkomt ook jongens van amper 13. Niet echt een pretje dus voor die kinderen.

Een andere praktijk van de mormonen, die veel onschuldiger lijkt, is het dopen. Ze dopen niet gewoon levende mensen, zoals normale christenen bijvoorbeeld doen, maar ze dopen ook dode mensen. Dat gebeurt weliswaar uit naastenliefde, maar het is niet iets wat alle mensen op prijs stellen, omdat het (ondanks de richtlijnen) ook gebeurt zonder toestemming van de overledene of een directe afstammeling.

Dit doen ze bij zowat alle beroemde, belangrijke of bekende dode mensen, bijvoorbeeld Obama’s moeder, Anne Frank en honderdduizenden andere Holocaustslachtoffers, Einstein, een hele rits pausen, Hitler, Himmler, Gandhi, Khomeini en onze eigen prins Claus.

Dit postume dopen is zeer pijnlijk voor zowat alle mensen die niet-mormoon zijn maar vooral voor de Joden. Of zoals Gary Mokotoff ooit heeft gezegd: “Dopen is voor Joden na vergassen het lelijkste woord dat er bestaat.” Dit is omdat het joodse geloof Jezus niet als verlosser erkent, wat het dopen wel impliceert.

Daar komt bij, dat het joodse geloof het uitdrukkelijk verbied om contact op te zoeken met overledenen. Na hevige kritiek van de Joden zou de mormoonse kerk in 1995 alle namen van Holocaustslachtoffers hebben geschrapt, maar er bleven regelmatig nieuwe namen van gedoopte Joden opduiken.

Een tegenargument om het mormonisme wél te belijden zou kunnen zijn dat het een antimaterialistische godsdienst is, aangezien de leden bij intreding moeten beloven dat ze minstens 10% van hun inkomsten aan de kerk moeten afgeven. Ook heeft de kerk een uitgebreid liefdadigheidsprogramma.

Nu is het maar de vraag of je daar gelukkig van wordt, 10% van al je inkomsten aan de kerk geven. Verder was deze regel waarschijnlijk ingevoerd omdat de kerk in zijn beginjaren nogal krap bij kas zat, wat nu zeker het geval niet meer is.

Wat betreft de liefdadigheid: eigenlijk is de kerk een wolf in schaapskleren. Wel slachtoffertjes van rampen helpen, maar tegelijkertijd hun eigen kinderen laten werken en hen niet toestaan te spelen of andere leuke dingen te doen.

Dit alles samengevat: het mormonisme is een verwerpelijke godsdienst en dient niet meer te worden beleden omdat het een zeer vrouwonvriendelijke, kindonvriendelijke en beledigende godsdienst is.

Om het te maskeren hebben ze wel een liefdadigheidsorganisatie die hulp geeft aan slachtoffers van allerlei rampen, maar aan de eigen slachtoffers wordt geen hulp geboden.

Bent u ook voor een nieuw Amerika? Een Amerika vol vrouwenonderdrukking en kinderarbeid? Wilt u ook dat uw idool zonder zijn of haar toestemming mormoon wordt? Of wilt u zelf mormoon worden, zonder het te weten, terwijl u een overtuigend christen, moslim of atheïst bent? Dan is Mitt Romney uw beste keus!