Voorlopige resultaten enquete kerkverlaters

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Voorlopige resultaten enquete kerkverlaters

Mosiah
Administrator
Een paar maanden geleden plaatste ik een link naar een enquete voor mensen die de kerk verlaten hebben. De eerste (voorlopige) resultaten zijn binnen. De redenen zijn natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat de Mormonen altijd beweren.