aansluiten of niet??

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
ice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

aansluiten of niet??

ice
Ik zit op een forum, waar per toeval ter sprake kwam dat ik borderline heb, iemand begon mij per prive post wat over te vragen en kwam oprecht over, ik wist dat hij gelovig was, ik ben dat niet, nadat ik mijn verhaal over mijn verleden en borderline had gedaan kreeg ik deze mail terug

Ha die ....

Ik was onder de indruk gekomen van je mail en bleef een beetje stil.
Wat zou ik je toch graag willen zien in de armen van Zijn liefde? Waar je recht op hebt. En dan is er ook dat een ieder de keuzevrijheid heeft.
Wil je dat er Elders bij je komen die je duidelijk en zonder verplichting wat over Hem kan vertellen en wat jij in je leven kan betekenen? Ik kan via een adres bij jou in de buurt deze Elders uitnodigen bij je aan te keren. Elders zijn jongemannen van 18 - 21 jaar die twee jaar van hun leven aan het dienstbaar voor God te zijn geven. Zij zijn gezegend met De Heilige Geest en zij werken met Hem ten gunste van jou. Laat ik stellen dat er vorige week bij ons een in de ziektewet geraakte politie rechercheur zich heeft laten dopen. De man is door de vele confrontaties in zijn werk met diverse criminelen aan de drank geraakt, omdat hij het geestelijk een onoverkomelijke hindernis zag worden, waar hij lichamelijk ook aan ging lijden. Hij is nu vol energie en levenszin.

Afijn, denk er over na, en dan verneem ik het wel van je.

Groet,

ik heb gereageerd dat ik erover na wil denken en vroeg me af hoe ze mij zouden omswitchen van ongelovige naar gelovig

daar kreeg ik dit antwoord op

allo ....

Daar hoef je je geen zorgen om te maken, want wij zijn niet die anderen tot hem brengen
maar de Heilige Geest, die getuigt namelijk dat God de Vader bestaat en Zijn Zoon Jezus
de Christus. Als je hierin gelooft of wilt geloven, dan ben je klaar om meer kennis en licht
van Hem te ontvangen. Wat je gelijk zal merken is dat de tegenstander dit zal beletten want
dan word je zijn tegenstander waar hij hard aan moet werken om hem bij God weg te houden.
Laat je niet ontmoedigen in het weerstaan van zijn aanvallen, maar vraag God om bescherming
en kracht te mogen ontvangen hem weerstand te bieden. Depressies zullen verdwijnen waar
Hij verschijnt. Ga, Eric, naar het licht, ga, want ik merk dat je er klaar voor bent Hem in je leven
toe te laten.

Succes

Groet


Ik heb het hier met anderen over gehad, zeker omdat ik nog in de nadenk fase zit, wil ik graag weten
waar ik aan toe ben als ik ergens in stap, ik ben nu niet echt gelukkig en hoop een weg te vinden waarin
ik dat wel ben, heb inmiddels wel wat verhalen hier gelezen en daar schrok ik wel van, want als ik een ding
niet wil dan is het in een enge sekte terecht komen waar je niks meer mag, hoever gaan die regels??
En heb ik hier daadwerkelijk te maken met een mormoon,of zijn er meer geloofsovertuigingen die gebruik
maken van Elders?

Wie kan me wat wegwijs maken?
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: aansluiten of niet??

Mosiah
Administrator
Hallo ice, welkom op het forum. Ik was een weekendje weg en zie je bericht nu pas. Ik heb het even verplaatst naar het hoofdforum. Kijk ook nog even naar de laatste zin van de tweede mail, daar staat je naam nog in (denk ik). Ik weet niet of je dat wil. Tot zover de huishoudelijke mededelingen :-)

In het algemeen is het verstandig om voorzichtig te zijn met onbekende mensen die je via een forum ineens uit het niets benaderen.

Daarnaast is het een typische eigenschap van sektes (zoals de mormonen) om hun wervingsactiviteiten te richten op kwetsbare mensen. Hun hele wervingsmethode is erop gericht om 1 totaal-oplossing te bieden voor al je problemen. Maar zo'n oplossing bestaat natuurlijk niet en hun doel is helemaal niet om jou te helpen maar om je lid te maken van hun kerk.

Ook moet je beseffen dat de mormoonse kerk vrijwel uitsluitend draait op vrijwilligers - aardige mensen maar zonder enige relevante opleiding in theologie of sociaal-maatschappelijk werk. Als borderline-patient heb je daar niets, maar dan ook niets van te verwachten.

Sterker nog, de mormoonse kerk wijst psychische hulpverlening af en denkt dat bidden en handoplegging genoeg zijn om de meest complexe problemen en aandoeningen op te lossen. Zodra je lid bent, en ze merken dat je niet alle taken en opdrachten kunt uitvoeren die ze voor je bedacht hebben, zullen ze je laten vallen als een baksteen. In de meeste sekten is geen plaats voor mensen met problemen of behoeftes.

Merk ook op dat de persoon die je heeft benaderd, helemaal geen antwoord geeft op je vraag maar deze ontwijkt. Ze willen helemaal niet dat je nadenkt maar dat je op je gevoel afgaat. Gevoelens zijn namelijk makkelijk te manipuleren met geweldige verhalen van mensen die ze geholpen hebben (zoals de zieke politieagent die ineens vol energie en levenszin zit). Dit zal nog erger worden als je de elders ontmoet, die zijn volledig getraind op het manipuleren van je gevoelens en gedrag en het ontwijken van inhoudelijke vragen (op de site kan je lezen hoe dat werkt).

Hoe ver gaan de regels? Heel ver als je zelf moeite hebt met grenzen stellen. Ik ben zelf heel lang mormoon geweest en alles in mijn leven draaide om de mormoonse kerk: wat ik at en dronk, welke muziek ik luisterde, welke boeken ik las, wat ik in mijn vrije tijd deed, wie mijn vrienden waren, hoe ik mij kleedde (tot mijn ondergoed aan toe), wat ik dacht en wat ik voelde, hoe ik de wereld om mij heen interpreteerde - alles, maar dan ook alles draait in de mormoonse kerk om de mormoonse kerk.

Ik weet vrijwel zeker dat je hier met een mormoon te maken hebt - wie anders zou een snotneus van 19 een "elder" (ouderling) noemen, hahaha. Maar je kan het natuurlijk gewoon vragen.
ice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: aansluiten of niet??

ice
In reply to this post by ice
Ik zag te laat dat ik het verkeerd had neergezet, bedankt voor de het verplaatsen

Ik heb het inderdaad rechtstreeks gevraagd, ik plaats hier even onze mailuitwisseling

Hoi D

ik zit nog in de nadenk fase, heb ook in mijn vriendenkring en op een borderlineforum hierover gehad,
mensen zeggen dat geloof een steun kan zijn, en dat denk ik zelf ook wel, maar ik zet geen stap zonder goed
na te denken, ik heb al teveel verkeerde beslissingen genomen.
Tot welk gemeenschap hoort het geloof waar je bij aangesloten bent?
Is het de Mormoonse kerk?

Groetjes E


Hallo E

De naam van onze kerk is De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Deze naam kregen wij van Hem te horen, want Hij zei dat als het een kerk van Mozes is, dan
heet die de kerk van Mozes, of een ander. Wij leven zo veel mogelijk zijn voorbeeld die Hij ons
tijdens Zijn bediening op aarde heeft gegeven. Hij vertelde ook dat Hij voor de zieken was gekomen
want de gezonden hadden geen doktor nodig. Op LDS.org kan je veel lezen over onze kerk. Er is
ook een detail onder english, waardoor op het pijltje te drukken de nederlandse tekst leest. Onze kerk
functioneert als in vroegere dagen, maar aangezien wij nu leven, is de toevoeging Heiligen der Laatste
Dagen als onderscheid met vroeger, toen Hij rondging met de apostelen en toen de groep groeide
kwamen er zeventiger bij. Zorg wel dat je kan merken of iets goed of slecht is bij het nemen van be-
slissingen. Als het goed is, en je had er om gevraagd, dan weet je dat het van Hem komt, want het
goede straalt blijdschap uit. Als er een verdoving van gedachten komt dan moet je geen beslissing
nemen. Dan wil ik stellen dat er zo'n veertien miljoen leden van de kerk zijn, die het mis zouden moeten
hebben? Ik wil dat je gelukkig wordt en dat je weet wat de zin van het leven is, dat is de reden waarom
ik je dit vertel en ik heb er geen spijt van. Vraag maar los, en als ik het antwoord weet, dan zal ik je
dat schrijven. Afijn, ik zie wel wanneer je met vragen zit.

Tot dan,

Groetjes,D


Hoi D


allereerst wil ik je bedanken voor het luisteren en het begrip en de info die je me gaf, zoals
afgesproken blijft dit tussen ons.

Ik had gisteren al wat gelezen en nu vandaag ook weer, zowel op de door jou aangewezen
pagina als een pagina waar wat meningen stonden over mensen die uit de kerk zijn gestapt.
Ik heb dit naast elkaar gezet en nuchter bekeken en ben tot de conclussie gekomen dat ik
deze stap beter niet kan nemen, ik ben niet gelovig, sta er wel open voor, dat is het probleem niet.
Aan de meeste regels kan ik wel voldoen maar het financiele verhaal is een van de struikelblokken,
ander struikelblok is dat ik waarschijnlijk weinig terug kan geven wat als gevolg heeft dat ik de
positieve boodschap niet of nauwelijks zal binnenkrijgen.

Ik heb respect voor je keuze en ga dit niet veroordelen of beoordelen maar voor mij persoonlijk
gaat het een stap te ver

Groetjes E


Hallo E

Ik kan wel begrijpen dat je er nu zo tegenover staat. Wat je wellicht niet begrijpt
is dat diegenen die uit de kerk zijn gestapt met meningen die zij steekhoudend
vinden vaak niet gebaseerd is het ontwikkelen van een band met God de Vader.
Zij hebben vaak weinig tot te weinig moeite genomen om tot de Vader te komen.
Dat reken ik ze niet aan, maar ik constateerd, dat ze niet begrijpen wat onze kerk
inhoudt. Dan heb ik het niet over de financiële kant, want dat zal ik je later uitleggen
maar meer over het feit, dat ze moeite hebben om deze kerk te zien, als de herstelde
kerk die door Jezus Christus weer op aarde is hersteld en die door Joseph Smith
en 6 andere broeders de kerk als een kerkelijke organisatie kon worden ingeschreven
naar de Amerikaanse wetten. Ze zullen ook moeite hebben om de financiële kanten
te bezwaarlijk te vinden. Als ik je vertel dat, ik in mijn huidige financiële situatie géén
tienden mag betalen, die bezwaren kan weg waaien. Ik mag geen cent betalen.
Het is dus niet een zaak van betalen en betalen, maar eerder weten dat je betaald
maar dat ook terugziet. Van de gelden die betaald worden, gaat van het tiendengeld
naar doelen om het bekosten van kerkgebouwen, studiemateriaal, familie geschie-
denis en zo voort, maar er gaat geen cent naar onze leiders, want die bekostigen
hun eigen onderhoud uit eigen zak, net als de Elders die uit eigen zak en twee
jaar van hun tijd voor de Heer geven om anderen te begeleiden om tot de Heer te
komen. Vaak kennen diegenen die uitgestapt zijn, anderen waarmee ze van me-
ning veschillen of tot ruzie is gekomen of dat ze zich gekwetst voelen om wat voor
reden dan ook. Het is vaak een kwestie van een stok te vinden om de hond te staan.
Daarom zie ik ze meer als leden die er geen besef op na houden, dat ze bezig zijn
met het uitvoeren van het Priesterschap, wat inhoudt dat zij namens de Heer op
aarde mogen handelen. Dit vereist ten eerste veel kennis van wat het Priesterschap
wel niet inhoudt. Als je hier in verzaakt, dan kan het niet anders zijn, dat je nog niet
zo ver bent om met de macht en het gezag en de autoriteit van om te kunnen gaan.

Ik wil hier verder over met je hebben, want anders overvoer ik je, en dat wil ik ook
niet.

Tot later,

D

Beste D

Ik begrijp het wel, ik heb juist allebei de kanten zo nuchter mogelijk benaderd om tot
een beslissing te komen, ik vond het daarom ook fijn om 2 kanten van een verhaal te
lezen, ik snap ook dat als je ergens in stapt dat je daarvoor dingen moet doen en laten.

Ik heb borderline, ben vrij gemakkelijk te manipuleren, dat heb ik op veel fronten meegemaakt,
op werk, relaties en vriendschappen en ja zelfs op het forum.
Mezelf zo ver aanpassen dat ik maar aardig gevonden word wat gewoon niet lukt want je kunt
het niet iedereen naar de zin maken, op het moment dat ik doorhad dat het niet lukte voelde
ik mezelf weer ellendig.
Dus dat enorme aanpassen probeer ik in te perken om mezelf te beschermen.
Om het terug te koppelen naar het geloof, natuurlijk snap ik dat men verwacht dat je je inzet,
dat je het boek leest en probeert te leren en dat je je best doet, dat je dan in een warme gemeenschap
komt is heel prettig maar men zal zover ik gelezen heb meer gaan verwachten en ook dat begrijp ik maar dat
is voor mij gevaarlijk, ik weet van mezelf dat ik dan over eigen grenzen heen ga waardoor ik mezelf helemaal
kwijt raak, ik ben open en eerlijk, ik kan me geen grote misstap meer veroorloven, dat weet en voel ik omdat
ik al vele richtingen ben opgegaan maar telkens de verkeerde richting nam

Dus die tiende is niet enige probleem, het was wel iets waarvan ik direct dag van "hoe ga ik dat doen" datzelfde
geld voor de gift na de vastendag

Groetjes E

Hallo E

Toen ik net een week 13 was overleed mijn moeder. Ik was katholiek opgevoed en ik
ging vaak met mijn moeder naar de kerk. Eerst gingen mijn broers en zussen mee.
Later gingen mijn naar andere tijdstippen en uiteindelijk niet meer. Mijn zus ging later
uit logeren bij mijn oom en tante, dus ging ik alleen met haar. Ik vond dat fijn en ik zat
mijn eerste jaar op de MULO. Mijn wereld stortte in, en ik ben kwaad geworden op Hem.
Daarna heb ik geleefd naar alles wat fout was. Ik ging uit met mijn vrienden en begon te
roken en te drinken, tenslotte wilde ik ook met de grote  jongens meedoen. Ik kreeg
verkering met een klasgenote, ging naar een ULO school, want mijn schoolresultaten
waren niet meer om over naar huis te schrijven. Ik voetbalde meer, dan dat ik aan mijn
huiswerk zat en als er proefwerkweken waren, dan waren de cijfers povertjes. Aangezien
ik met een paar klasgenoten in de pauze koek bij een plaatselijke Co-op had gestolen,
(ik had een ruime groene trui die mijn zus, toen ze weer thuis was, voor mij had gebreid)
waar de koek onder ging en we liepen zo de winkel uit. Later kwam de politie op school
en ik werd geroepen. Onder druk en misschien omdat ik daar niet tegen kon, heb ik gezegd
dat ik dat heb gedaan. Uiteindelijk toen ik weer slechtere cijfers haalde moest ik van
school af. Dus ik naar de ULO, christelijke richting, waar ik moest beloven dat ik geen
rust mocht verstoren en vooral niet onder de godsdienstles. Eén leerkracht hield mij
in de gaten, hij was een bokser en rookte pijp, wat ik ook wel eens deed. Doordat ik
in het schoolelftal mocht meedoen, en wij tot de kwartfinales kwamen, werd ik geaccep-
teerd. Later toen ik door het roken hoestbuien kreeg ging ik een keer zo erg hoesten
dat ik dacht dat ik uit mijn longen hoestte, zo rauw voelde dat aan en ik kreeg het spaans
benauwd want ik dacht dat ik doodging. In pure nood gedreven dacht ik aan Hem, maar
ik zei niet dat ik in Hem geloofde, maar dat ik Hem ging uitdagen, dat als Hij werkelijk
bestaat Hij me van het roken afhield. Ik wist ook dat als Hij mij er werkelijk vanaf hield,
ik er niet onderuit kwam dat Hij bestaat, en tja dan zat er ook een gevolg aan vast. Wat?
dat moest ik maar afwachten. Gewoontegetrouw, of verslavenderwijs, draaide ik een
shaggie en gelijk hoorde ik een zachte maar duidelijke stem mij zeggen; ..Je vroeg Me
net te helpen met het stoppen met roken? ... , waarop ik in mezelf antwoordde, net als
in gebed, dat ik het shaggie zal afdraaien het in de shagbuidel zal doen en dat ik deze
in de vuilnisemmer, die hadden wij vroeger zo'n zinken emmer met deksel en hengsel,
zal gooien. Dat deed ik dus. Het eerste wat ik merkte was dat ik een aparte smaak in
mijn mond kreeg, maar ook het gevoel om te roken verdwenen was, want nu kon ik mijn
broers en schoonzussen wel zien roken, terwijl het mij niets deed. Ik kon er niet onderuit.
Hij heeft mij geholpen met het stoppen met roken. Hij bestaat dus wel degelijk. Geloven
is eigenlijk dat je weet dat er iets is, maar dat je niet kan zien, dus hoop je er ook op.
Wat mij nu restte was dat ik Hem ging vragen welke kerk de ware kerk was. Jarenlang
heb ik de kerken bekeken en mensen uit die kerken gesproken en ik kwam niet tot de
ontdekking dat er een kerk was. Pas na een paar jaar sprak ik een collega en die ver-
telde dat er wel zo'n kerk bestaat, maar die had een onwijs lange naam die hij vergeten
was. Afijn, in het kort, na mijn vakantie in de USA, ben ik op zoek gegaan naar deze
kerk en voelde ik dat ik goed zat. Jezus zei dat als je in de dienst van je naaste gaat
je bij Hem in dienst gaat. Steeds verder merkte ik dat. Je border-line is geen onoverko-
menlijke psychose, want ik heb mensen in mijn kerk daarvan zien genezen. Als je je
aan Hem geeft, zorgt Hij ook voor je. Hij is er als het niet loopt. Hij is er als het tegenzit.
Hij is er ook als het goed gaat, en dan gaat het er om of je Hem ook ziet staan.

Tot zover, ik hoop dat je hier troost uit kan vinden.

Tot later,

groet,


Ik heb hier nog geen antwoord op gegeven, ik kan me niet voorstellen dat het me zou kunnen
genezen van mijn borderline, mijn omgeving zegt ook dat ik hierin niet moet instappen, ik heb
veel hier gelezen en dat zet me natuurlijk ook aan het denken, ik weet dat als ik die Elders laat
komen dat ik verkocht ben, die maken van mijn twijfels wel een ja
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: aansluiten of niet??

Mosiah
Administrator
De bewering dat hij/zij mensen heeft zien genezen van borderline, lijkt me een duidelijk signaal dat voorzichtigheid geboden is. Als borderline te genezen was door mormoon te worden, had je daar vast weleens iets over gehoord van je arts, therapeut of behandelaar.

Ga gewoon af op je gevoel en op je omgeving, dat zijn mensen waarvan je zeker weet dat ze het beste met je voor hebben.
ice
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: aansluiten of niet??

ice
Ik heb zojuist deze mail terug gestuurd

Hoi D

Verhalen zoals jij hebt meegemaakt geloof ik ook best, ik vind het echt mooi
om te lezen hoe dat gegaan is bij je.
Ik ben 45, mijn borderline is al niet zo heftig meer als in mijn puberjaren, het
vlakt langzaam af en ik heb natuurlijk er ook mee leren omgaan.
In sommige situaties is het nog lastig.

Over het geloof, ik heb mijn eigen gedachten en gevoel erover, dit ook besproken
met vrienden en familie.
Ik blijf toch bij mijn besluit om het niet te doen, nogmaals ik vind het mooi om te
lezen hoe jij je er in kan vinden  en dat respecteer ik ook maar voor mij is dit niet
de weg die ik moet gaan inslaan

Groetjes E

Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is nu
Ik ga deze weg niet in slaan, mijn zus met wie ik het onder andere besprak zei
als je dit doet bepalen hun je leven, je wordt geleefd dan.
Ik heb hier veel dingen gelezen die me niet aanspraken, dus genoeg signalen die
nee zeggen.
Het is afwachten of er nu nog een reactie komt van zijn kant, mijn omgeving zegt ook
dat ik het mailcontact maar moet afbreken maar dat vind ik zelf nogal cru omdat hij
wel aardig is
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: aansluiten of niet??

Mosiah
Administrator
Ach, mailcontact afbreken kan altijd nog. Het zal wel even slikken zijn voor D. maar daar komt hij wel weer overheen