de drukke agenda van een mormoon

classic Classic list List threaded Threaded
7 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

de drukke agenda van een mormoon

Eunice
"De leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt daarom aangeraden veel tijd en aandacht aan hun gezin te besteden."

Deze zin staat op de site van de kerk. Hieronder zal ik eens opsommen hoe onze week er vroeger uitzag.
zaterdag:  vaak activiteiten van de kerk, zoals kerk schoonmaken, tuindag, feestje, etc. - 's avonds les voorbereiden voor zondag
zondag: van 10.00 tot 13.00 uur kerk. Vaak had één van ons nog een vergadering zodat wij vaak rond 15.00 uur leeggezogen thuiskwamen. Rond dat tijdstip gingen wij dan gezamenlijk lunchen.
Maandag: gezinsavond samen met de zendelingen die 8 jaar lang elke maandagavond bij ons hebben gegeten.
Dinsdag: vaak vergaderavond of huisonderwijsavond van mijn man
woensdag: overdag vaak op huisbezoek
donderdag: 1 x in de maand gemeente tempeldag (hier gingen wij trouwens nooit heen)
vrijdag: jaren heb ik of mijn man in het JM of JV presidium gezeten. Dus vrijdagavond vrijwel altijd bezet.

Oja, dan moest ik nog familiegeschiedenis tussendoor doen en minstens 1 keer in de maand naar de tempel gaan.

Dan heb ik het nog niet over de lessen lezen en schriftstudie.

Nam de kerk bij jullie ook zoveel tijd in beslag?Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: de drukke agenda van een mormoon

Mosiah
Administrator
Ja, ik zat toch al gauw aan een uur of 10 per week (inclusief reistijd). En dan ging ik nooit naar ringvergaderingen. Ik nam zelfs 1 dag in de maand vrij om al mijn huisonderwijs te doen. Met mijn uurtarief toch ook al gauw weer € 10k per jaar aan gemiste omzet. Man, was ik gek...
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: de drukke agenda van een mormoon

Laman
In reply to this post by Eunice
Eunice wrote
Oja, dan moest ik nog familiegeschiedenis tussendoor doen en minstens 1 keer in de maand naar de tempel gaan.

Dan heb ik het nog niet over de lessen lezen en schriftstudie.

Nam de kerk bij jullie ook zoveel tijd in beslag?
De kerk vroeg inderdaad veel van ons, maar ik wist op de een of andere manier toch altijd wel onder deze "verplichtingen" uit te komen. Toch had ik wel steeds de intentie om het goed te doen (volgens de regels van de kerk), maar dit is me nooit gelukt. Ben achteraf blij dat ik me familiegeschiedenis niet heb voltooid, want dat vond ik pas echt een verspilling van tijd.....

De tempelbezoeken waren alleen leuk omdat ik van autorijden houd. En de KFC bezoeken na de tempel was ook altijd een leuk vooruitzicht. Het is wat dat betreft maar goed geweest dat de tempel nooit op zondag open was, anders kon dat ook weer niet.....
ada
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: de drukke agenda van een mormoon

ada
In reply to this post by Eunice
Toen wij uit de kerk zijn gestapt beseften wij pas hoe veel tijd erin op was gegaan - en dan waren de vergaderingen op zondag nog het minste van allemaal.

Het gekste vond ik altijd het voorbereiden van de lessen: Van ons werd niet alleen verwacht de relevante jw-lessen voor te bereiden (wat al veel tijd vergde alleen al door alles knutselwerk) maar we moesten ook nog de zhv en zondagsschoollessen voorbereiden, ook al mochten we er zelf nooit aan deelnemen.

Dacht het niet!
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: de drukke agenda van een mormoon

Laman
ada wrote
Het gekste vond ik altijd het voorbereiden van de lessen: Van ons werd niet alleen verwacht de relevante jw-lessen voor te bereiden (wat al veel tijd vergde alleen al door alles knutselwerk) maar we moesten ook nog de zhv en zondagsschoollessen voorbereiden, ook al mochten we er zelf nooit aan deelnemen.
Daar hadden ze bij ons een heel goed argument voor. Ieder volwassen lid werd geacht de lessen van de ZHV/Priesterschap en zondagschool zo voor te bereiden, dat elk lid de taak van leraar op zich kon nemen als de aangestelde leraar er misschien niet zou zijn. En natuurlijk is het weer een smoes om je maar zoveel mogelijk met kerkzaken bezig te houden. Je hele vrije zaterdag naar de knoppen door die lessen.

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: de drukke agenda van een mormoon

Eunice
ada wrote
Het gekste vond ik altijd het voorbereiden van de lessen: Van ons werd niet alleen verwacht de relevante jw-lessen voor te bereiden (wat al veel tijd vergde alleen al door alles knutselwerk) maar we moesten ook nog de zhv en zondagsschoollessen voorbereiden, ook al mochten we er zelf nooit aan deelnemen.
Komt mij heel bekend voor......maar zo braaf was ik nu ook weer niet hoor om alles te lezen.
Dat vond ik weer net even te veel. Ik ben volgzaam tot een bepaalde hoogte. Daarom heb ik mij nooit een volwaardig lid gevoeld.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: de drukke agenda van een mormoon

Eunice
Dit is ook de tijd van tiendengesprekken.
Het eerste jaar nu, dat wij dat niet hebben. Al die jaren heb ik bij dit gesprek toch wel mijn bedenkingen gehad. Maar men bracht het zo mooi. Dit gesprek was voor de leden. 1 keer per jaar konden zij dan een heel persoonlijk gesprek hebben met de gemeentepresident. Hoe geweldig!

Mijn ervaring mbt het tiendegesprek was, dat de gemeentepresident alleen maar aan het woord was.
1 keer hebben mijn man en ik vooraf afgesproken om de gemeentepresident niet te interrumperen. Wij kregen toen tijdens dit gesprek zo verschrikkelijk de slappe lach. Want de GP bleef maar praten en was helemaal niet geinteresseerd in ons.